Hello

Sau một buổi chụp / After a session

Một buổi thử chụp hình dưới nước / Try to take underwater pics

Bìa quyển sổ vẽ của mình / My sketch book cover

Mình tìm thấy một thứ trong quyển sổ của mình / I found something in my notebook

Spread the love